Ελληνικά, κεφαλαία, χωρίς τόνους (with javascript)

Προσθέτουμε τον παρακάτω js κώδικα στο head της σελίδας μας, και πετυχαίνουμε Ελληνικά κεφαλαία χωρίς τόνους. Παράδειγμα: από ΓΙΆΝΝΗΣ θα γίνει αυτόματα ΓΙΑΝΝΗΣ, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουμε την value του text-transform στο css μας.

 

Share if you like...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Leave a Reply