«Το αντίθετο του εθισμού δεν είναι η νηφαλιότητα, το αντίθετο του εθισμού είναι η επικοινωνία» (βίντεο)

Share if you like...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Leave a Reply